Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie

52 33 46 251

gostycyngbp@wp.pl

FB

ZNAJDŹ KSIĄŻKĘ

HISTORIA BIBLIOTEKI

Biblioteka w Gostycynie założona została 10 maja 1947 roku pod nazwą „Publiczna Biblioteka” i mieściła się w klasie szkoły podstawowej przy ul. Głównej 53 - kiedyś przedszkole. Promotorką ruchu bibliotecznego w Gostycynie była kierowniczka miejscowej szkoły – pani Irena Glazik. Początki biblioteki były bardzo skromne. Księgozbiór składał się z 93 pozycji. Książki zakupiono z finansów gminnych za 9100 zł i daru 20 000 zł obywatela Karola Siewczyńskiego z  Karczewa. Cała biblioteka mieściła się w jednej szafie.

W 1948 r. zbiory biblioteczne wzrosły o 206 egzemplarzy, zaś na dzień 31 grudnia 1949 r. biblioteka posiadała księgozbiór liczący 947 woluminów.

W 1955 r. biblioteka zmieniła nazwę na „Gromadzką Bibliotekę Publiczną”, a w 1973 r. na „Gminną Bibliotekę Publiczną”. Zmieniła się nie tylko nazwa, wielokrotnie zmieniał się również adres. W 1953 r. bibliotekę przeniesiono na ulicę Główną. Kierowniczką została pani Teresa Korda.

Od 1958 r. do czerwca 1960 r. biblioteką kierowała pani Maria Gruszczyńska, a następnie pani Jadwiga Grzelka.

1 września 1960 r. rozpoczęła swój długi „romans” z biblioteką pani Irena Semrau.

W 1972 r. biblioteka została przeniesiona na ul. Bydgoską (do wodomistrzówki).

Do Gminnej Biblioteki Publicznej podłączono trzy filie biblioteczne: 1. Filię w Pruszczu, którą prowadziła od 1973 r. do 2018 r. pani Ewa Grzeca. Obecnie Anna Górecka. 2. Filię w Wielkiej Kloni, którą prowadziła do 31 stycznia 1979 pani Irena Pawela, a od 1 lutego 1979 r. pani Teresa Tyda. Następnie pan Daniel Giersz, Angelika Jagła, Anna Majrowska, Magdalena Górka i Paulina Olejnik. 3. Filię w Wielkim Mędromierzu którą do roku 1991 prowadziła Pani Zofia Górnowicz, a po jej odejściu na emeryturę pani Mirosława Przytarska do 2017 r. Następnie: Magdalena Górka, Paulina Olejnik.

Po siedmiu latach biblioteka powróciła na ul. Główną do 2-izbowego lokalu w wyremontowanym budynku Domu Kultury, zaś w miesiącu maju 1986 r. przeniesiono ją do lokalu przy remizie strażackiej. Po 14 latach - w 2000 r. Gminną Bibliotekę Publiczną przeniesiono do budynku miejscowego Gimnazjum. Zyskaliśmy w ten sposób kilka m2. Oprócz tego dwie filie Pruszcz i Wielka Klonia też przeniesiono do szkół. Nastąpiło połączenie zbiorów ze zbiorami szkolnymi. W 2017 biblioteka w Gostycynie przeniosła najnowsze zbiory do dodatkowego pomieszczenia na parterze gimnazjum.

23 stycznia 1996 r. w Urzędzie Gminy Gostycyn odbył się ogłoszony przez Zarząd Konkurs na kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie. W wyniku tajnego głosowania została nim pani Barbara Piasecka, która pełniła funkcję od 21 lutego 1996 r.

Od 2 grudnia 2000 roku Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami wchodziła w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie.

W 2003 biblioteka zatrudniła na stanowisku bibliotekarza Panią Teresę Napiontek, która pracowała do 2005, jej miejsce zastąpiła Klaudia Kwasigroch, która po oddzieleniu GBP ze struktur GOK-u 12 grudnia 2007 została jej kierownikiem (5.02.2008 r.). Główną księgową została wówczas Bernadeta Osowicka. Po niej Karolina Donarska. Na zastępstwo w księgowości pracowały również: pani Monika Świetlik i pani Joanna Szablewska. Obecnie biblioteka zatrudnia: Magdalenę Górkę, Aleksandrę Stucką, Annę Majrowską, Paulinę Olejnik i Annę Górecką. Pracę biblioteki wspomaga bibliotekarz nauczyciel pani Katarzyna Urbanek.

W okresie od 2009 r. mieliśmy przyjemność pracować ze st;ażystami: Dorotą Siewert, Joanną Piesik, Anną Podgórską, Katarzyną Henszczyk.

W 2004 roku dzięki programowi Ikonka biblioteka została zaopatrzona w 3 komputery z dostępem do Internetu. A pierwszy komputer pojawił się w 2003 r. Pierwsze ksero, telefon stacjonarny i odtwarzacz CD w 2001 r.

Obecnie biblioteka dysponuje księgozbiorem liczącym 25877 woluminów (stan na 3.12.2018 r.). Adresowany jest do różnych grup czytelniczych i różnorakie potrzeby i gusta czytelnicze. Biblioteka obsługuje ponad 1000 czytelników rocznie. Najliczniejszą i najaktywniejszą grupą czytelników jest młodzież szkolna i dzieci.
To z nimi bibliotekarki prowadziły i prowadzą szeroko rozumianą działalność upowszechniającą książkę i czytelnictwo oraz pracę edukacyjno-wychowawczą. Najróżniejsze formy propagowania czytelnictwa są więc stałym elementem pracy biblioteki. W kalendarz imprez biblioteki wpisały się: konkursy (czytelniczy, lojalnościowy, recytatorski, regionalny, tematyczne konkursy plastyczne), rajdy rowerowe, marsze nordic-walking, nocki w bibliotece, kursy komputerowe, spotkania autorskie, pasowania na czytelnika. Biblioteka zaczęła też promować swoją działalność na imprezach plenerowych: Dniach Gminy, Świętojankach, Dniu Dziecka, Festynie Rodzinnym. Cyklicznie organizujemy spotkania Ludzie z pasją, odwiedzamy oraz gościmy najmłodszych czytelników z przedszkola oraz żłobka. Włączamy się w ogólnopolskie akcje jak: Tydzień Zakazanych Książek, Tydzień Bibliotek. Braliśmy też udział w Programie Rozwoju Bibliotek, jako biblioteka partnerska.

W gminie Gostycyn funkcjonują 3 Dyskusyjne Kluby Książki (Gostycyn, Pruszcz, Wielka Klonia). Dzieci chętnie uczestniczą w cyklicznych zajęciach: Klubu Zwariowanych Nożyczek, klubu miłośników gier planszowych czy Kąciku Małego Czytelnika. Dla miłośników ekologii organizowaliśmy zajęcia EkoPaka.

W 2013 biblioteka zaistniała w sieci ze swoją strona internetową oraz profilem na Facebooku (2012). W marcu 2015 r. biblioteka zakończyła wpisywanie zbiorów do programu MAK+ a następnie udostępniła czytelnikom katalog online. Obecnie wszystkie procesy prowadzone są w systemie bibliotecznym MAK+.

Na przestrzeni 60 lat istnienia gostycyńska biblioteka przechodziła różnorakie okresy od bujnego rozkwitu w latach powojennych, poprzez okres aktywnej stabilizacji lat osiemdziesiątych do niepokojącej niepewności lat dziewięćdziesiątych. Obecnie biblioteka rozwija się, stara zaspokajać potrzeby różnych grup czytelniczych. Bibliotekarze kształcą się poprzez różnego rodzaju warsztaty organizowane m.in. przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, Miejską Bibliotekę Publiczną w Tucholi czy szkolenia internetowe, a to wszystko aby w okresie napływu nowości technologicznych znaleźć sposób na upowszechnianie czytelnictwa i propagowanie życia z książką w ręku.