Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie

52 33 46 251

gostycyngbp@wp.pl

FB

ZNAJDŹ KSIĄŻKĘ

Klaudia Kwasigroch

14 czerwca 2022

Spotkanie autorskie z dr. Markiem Sassem – relacja

W miniony piątek (10 czerwca) miłośnicy lokalnej historii spotkali się w Świetlicy wiejskiej w Pruszczu, by podyskutować o monografii autorstwa dr. Marka Sassa „Pruszcz. (Auto)portret pomorskiej wsi”.

Wydarzenie rozpoczęli i uświetnili artyści z Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie: Nicola Nitka oraz Adam Cymerys, wykonując utwory do poezji Marka Sassa i muzyki Piotra Klimka oraz Marka Makowskiego.

W grudniu ubiegłego roku Gminna Biblioteka Publiczna wydała prusiecką monografię z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy w Gostycynie.

Spotkanie, które zebrało w jednym miejscu miłośników Pruszcza i lokalnej historii stało się okazją do wspomnień. Pierwszy głos zabrał autor, dr Marek Sass, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostycynie, historyk i regionalista. Opowiedział między innymi o rycinie Johanna Rudolfa Storna przedstawiającej Pruszcz z 1661 r., która stała się bodźcem do zakończenia prac nad książką. Dowiedzieliśmy się również, jak wiele cennych informacji znajduje się w opisie parafii z przełomu XVIII/XIX wieku. Głos zabrali również chętni goście, m.in. Zbigniew Theus oraz Witold Napiontek.

Podczas spotkania autorskiego Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Gostycyn Ryszarda Sucharskiego oraz pań radnych: Grażyny Kidy i Katarzyny Henszczyk wręczyli autorowi akt nadania tytułu honorowego oraz statuetkę „Zasłużony dla Gminy Gostycyn”.

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

Klaudia Kwasigroch-Hoppe

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie