Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie

52 33 46 251

gostycyngbp@wp.pl

FB

ZNAJDŹ KSIĄŻKĘ

Klaudia Kwasigroch

17 marca 2021

Ale jaja! Konkurs na pisankę wielkanocną

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Technika wykonania i gabaryty prac są dowolne, ważne by jajko było przestrzenne. Prace można wykonać techniką: rytowniczą, naklejanki, oklejanki, malowanki, batiku, haftu, techniką mieszaną lub inną. Praca powinna być wykonana z materiałów wtórnych zgodnie z zasadą upcyklingu (tworzenie sztuki wyższej z materiałów przeznaczonych do użytku codziennego).  Tematyka powinna nawiązywać do Świąt Wielkiej Nocy (symboliki, obrzędów, zwyczajów, wystroju itp.) lub regionu Borów Tucholskich (przyroda, zabytki, itp.). Każdy uczestnik może dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną pracę, nie uczestniczącą w innych konkursach. Zachęcamy do udziału w tej plastycznej zabawie, ponieważ przy tworzeniu wielkanocnych dzieł można lepiej poczuć atmosferę zbliżających się świąt. Prace należy podpisać imieniem, nazwiskiem, klasą (lub wiekiem) i szkołą (lub miejscowością) i dostarczyć do biblioteki (GBP Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A, 89-520 Gostycyn) do dnia 26 marca 2021r.

Prace zostaną ocenione przez powołane jury w kategoriach:

– dzieci do lat 6

– klasy I – III szkół podstawowych

– klasy IV – VIII szkół podstawowych.

Ogłoszenie wyników na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie oraz ekspozycja zdjęć przyniesionych prac odbędzie się w dniu 30 marca 2021r. o godz. 1200 . Odbiór nagród będzie ustalany indywidualnie.

Zapraszamy!

Magdalena Jutrowska