Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie

52 33 46 251

gostycyngbp@wp.pl

FB

ZNAJDŹ KSIĄŻKĘ

Klaudia Kwasigroch

9 marca 2021

Konkurs czytelniczy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gostycynie

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

/Wisława Szymborska/

Konkurs czytelniczy dedykowany dla klas II-VII pt. „Czytaj i wygrywaj” jest już z nami piąty rok. Co miesiąc spotykamy się z uczniami i wychowawcami, aby każda klasa zaprezentowała przed 2-osobową komisją (dyrekcja szkoły oraz bibliotekarze) wybrany tekst literacki. Oceniamy: poprawność czytania, modulację i intonację głosu, kulturę osobistą oraz dodatkowo przygotowane rekwizyty (w młodszych klasach). W tym roku szkolnym sytuacja jest utrudniona wśród klas starszych, dlatego udział w konkursie biorą uczniowie z klas II-III. Przed nami jeszcze dwa spotkania, a wtedy następuje podsumowanie punktów i wytypowanie zwycięzców, dla których nagrodą jest dofinansowanie przejazdu na wycieczkę dla całej klasy.

W lutym klasom drugim proponowaliśmy „Pudełko Hanki” P. Carnavas, a klasy trzecie czytały „Trzy życzenia” A. Paszkiewicz. Konkurs zakończymy w maju, ale tytułów kwietniowych i majowych lektur nie podamy teraz, to niespodzianka.

Magdalena Jutrowska