Gmina Gostycyn

Mój pierwszy krok w Internecie

Projekt zrealizowany w okresie styczeń 2013 - czerwiec 2014

W ramach projektu Polski Cyfrowej Równych Szans 4 bibliotekarki z Powiatu Tucholskiego

panie:

Monika Januszewska- koordynator,

Klaudia Kwasigroch,

Anna Majrowska,

Kamila Wandzinska

złożyły ofertę zwierająca Lokalny Plan Działania, mający na celu cyfryzację społeczeństwa w wieku 50 +.

Nasz projekt nosi nazwę: "Mój pierwszy krok w internecie" i obejmuje gminy: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo i Lubiewo.

W ramach projektu: w ośrodkach kultury, bibliotekach, szkołach, od stycznia 2013 r. do czerwca 2014 roku będą odbywały się m. in. zajęcia prowadzone przez wyżej wymienionych latarników wprowadzające osoby w wieku 50+ w świat wirtualny. Poza cyklami zajęć każda osoba zainteresowana będzie mogła przychodzić do wymienionych bibliotek na doradztwo indywidualne, aby pogłębić wybrane zagadnienia.

Dla uczestników zostanie również ogłoszony konkurs na prezentację multimedialną: "Ja i mój wirtualny świat?, w którym nagrodą będzie wyjazd nad morze wraz innymi uczestnikami zajęć.

Zajęcia będą bezpłatne a regularne zdobywanie wiedzy zostanie nagrodzone.

W bibliotece doradztwo indywidualne odbywa się w każdy wtorek od 15:00 do 17:00. Zapraszamy!

Natomiast nabór do 10-osobowej grupy na kurs komputerowy ogłosimy we wrześniu.

© Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Sępoleńska 12a, 89-520 Gostycyn
tel. 052 334 62 51
e-mail: gostycyngbp@wp.pl
projekt: papio.pl